Select Page

W pobliżu urlopu

Jest zbyt miarodajne, aby określić, jak tęsknota, którą dostarczają, była w klienteli i czy są dodatkiem do jakichkolwiek stowarzyszeń mistrzów, czy nie. Bez względu na to, jak dobrze znają się operatorzy, zbyt ważne jest określenie, jak bardzo są oni ufni, ponieważ z...